KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Bestuurders en Afgevaardigden KLBP Oost-Vlaanderen

Voorzitter Bestuurder Decorte Donald 09-222.36.62  0474-91.56.90 donald.decorte@telenet.be
Ondervoorzitter
Provinciaal bestuurder
Van Oppens Bart bartenhilde1@gmail.com
Secretaris Bestuurder Marc Van Der Haegen 0495-21.30.69 fil.oostvl@gmail.com
Penningmeester Bestuurder De Swaef Roland 02-726.13.07 roland.deswaef@skynet.be
Provinciaal bestuurder Bottu Mark 0475-56.32.29 mark.bottu@telenet.be
Provinciaal bestuurder Van Damme Julien 0474-95.22.50 k.ph-c.o@outlook.com
Provinciaal bestuurder Rik Dessers 052-41.12.15 0477-37.87.47 rik@rikdessers.be