KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Financiële tussenkomsten of tegemoetkomingen

Het bestuur van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen wil de kringen die overgaan tot het inrichten van één of andere filatelistische manifestatie financieel tegemoetkomen. Op welke wijze kan men beter postzegelkringen belonen in verband met hun organisatie dan met een financiële tussenkomst. Verder kom ik terug over de hoogte van het bedrag van die tussenkomst want daar gaat de grootste interesse naar toe.

In eerste instantie willen wij mededelen welke organisaties of manifestaties in aanmerking komen voor deze financiële stimulatie.

 1. Het inrichten van een Beginnersklasse tentoonstelling ZONDER voorverkoop.
 2. Het inrichten van een Beginnersklasse tentoonstelling MET voorverkoop.
 3. Het inrichten van een Regionale Competitieve tentoonstelling (normaliter) steeds gekoppeld aan een voorverkoop.
 4. Het inrichten van de Oost-Vlaamse Dag van de Postzegel.
 5. Organisatie van een manifestatie met Nationale of Internationale uitstraling (eventueel vb. Weekend van de Thematische Filatelie)

We hebben ons de bedenking gemaakt of de belangrijkheid van de manifestatie invloed kan en mag hebben op de tussenkomst van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. Belangrijkheid kan echter ook een relatief begrip zijn want voor iedere kring is “zijn” organisatie het allerbelangrijkste.

We hebben ons eveneens de bedenking gemaakt of een voorverkoop of de “uitstraling” van de manifestatie een betekenis kan en mag spelen. Dit gewoon om iedereen er op attent te maken dat het bestuur van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen niet over 1 nacht ijs is gegaan om tot een besluit te komen.

 1. Het inrichten van een Beginnersklasse tentoonstelling ZONDER voorverkoop.

  De inrichtende kring kan kiezen tussen een tussenkomst van 75 Euro of tot TERUGBETALING van de kosten van de kaderhuur nodig voor de organisatie van de tentoonstelling. Het is evident dat de organiserende kring bij voorbaat zijn keuze bepaald.

 2. Het inrichten van een Beginnersklasse tentoonstelling MET voorverkoop.

  Hier hebben we geopteerd voor een tussenkomst van 50 Euro.

 3. Het inrichten van een Regionale Competitieve tentoonstelling. (Normaliter met voorverkoop)

  Kringen die dergelijke organisatie op zich namen weten heel goed dat er hier veel werk dient gepresteerd te worden. Eveneens dat er niet alleen in de eigen provincie “campagne” dient gevoerd te worden en dat o.a. verplaatsingskosten, receptiekosten, administratieve kosten, enz. hoog oplopen. Het bestuur denkt dat een toelage van 125 Euro logisch is.

 4. Het inrichten van de Oost-Vlaamse Dag van de Postzegel.

  We hebben het hier over een inrichting in samenwerking met K.L.B.P. Oost-Vlaanderen waarbij een lid van het bestuur dient opgenomen te worden in het organisatiecomité. Het is een gewoonte geworden dat een “My-stamp” (of meerdere) samen met de kring zal worden gemaakt. Winstdeling van deze uitgifte(s) is hier evident. Mocht de organiserende kring niet overtuigd zijn van deze uitgifte dan kan KLBP Oost-Vlaanderen dit zelf doen en op de dag of dagen van de manifestatie verkopen op de locatie van de organisatie. Wordt deze manifestatie gekoppeld aan één van bovenvermelde inrichtingen blijft de subsidie daar voor voorzien overeind. Toch zal er steeds voor de inrichting van de Oost-Vlaamse Dag van de Postzegel een bedrag voorzien worden van 40 Euro.

 5. Organisatie van een manifestatie met Nationale of Internationale uitstraling.

  Er dient door het organisatiecomité een budgetplanning – min of meer gedetailleerd – overhandigd te worden. Het organisatiecomité dient aan te duiden waarvoor de tegemoetkoming zal gebruikt worden. (vb. Medailles- diploma’s, enz.) K.L.B.P. Oost-Vlaanderen zal beslissen of de manifestatie Nationale of Internationale uitstraling heeft.

  We gaan er van uit dat dergelijke organisatie NIET gekoppeld is aan één van bovenvermelde manifestaties. K.L.B.P. Oost-Vlaanderen is bereid om hiervoor een bedrag te voorzien van 160 Euro.

Financiële tegemoetkomingen zijn niet cumuleerbaar. Het is ALTIJD zo dat bij koppeling van één of meerdere van bovenvermelde manifestaties enkel de hoogst voorziene stimulans wordt toegekend.

Het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen hoopt dat deze steun of tegemoetkoming een stimulans mag betekenen om onze kringen niet te weerhouden IETS te organiseren.

Deze aanmoedigingspremies worden toegepast vanaf 1 mei 2014 en zullen gelden voor een periode van 3 jaar. Dan zal een eventuele herziening plaatsvinden van alle bovenvermelde organisaties en bedragen. De premies moeten schriftelijk aangevraagd worden bij de voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen.

Namens het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen.

Ivan Van Damme
Voorzitter