KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Verslagen van de Vergaderingen

 1. Hartelijk welkom aan alle aanwezigen door de voorzitter.
  Aanwezigheidslijst op sec. Oost-phila.
 2. Kasverslag. Roland geeft deskundig overzicht tot op heden van de in kas zijnde saldo.
 3. Lidgelden.
  Oproep dit zeker in orde te brengen voor 30 april 2019. Doch zo lang dient niet gewacht.
 4. Filateliefeest Ronse ; Beginnersklasse.
  Een positief punt was dat er een reeks nieuwe verzamelingen getoond werden, wel niet van allen nieuwe verzamelaars. Wat ook positief was ,is dat een uitgebreid beoordelingsblad was bijgevoegd bij iedere verzameling , dit zal tevens bijgehouden worden door de prov. –en nat. commissaris van zijn bepaalde discipline.
 5. Voorverkopen 2019.
  De data en plaatsen waar deze in 2019 plaats vinden staan allen vermeld op de site van bpost. Mogen wij ook mededelen dat in het vervolg ( toekomst 2020 ) de plaats van voorverkoop dient aangevraagd te worden bij de Landsbond nationaal.
 6. Nat. tentoonstelling 2020.
  Deze zal plaats vinden te Antwerpen Expo op 28 – 29 en 30 augustus.
 7. Bibliotheek bpost.
  Is te raadplegen op
  • 13/2/2019
  • 10/4/2019
  • 12/6/2019
  • 14/8/2019
  • 9/10/2019
  • 11 of 12/12/2019
  Liefst 2 weken op voorhand verwittigen en vermelden wat je wilt opzoeken.
 8. Regionale ten. Oost en West –Vl. 2019. Deze zal gehouden worden op 15 en 16 juni te Wetteren in de GOWALT hall te Kwatrecht.
 9. K.L.B.P. nieuws.
  • Roland De Swaef heeft op de Intern. Tent. te Bangkok 85% behaald.
  • Kandidaturen voor medaille Prov. verdienste toe te sturen voor 1 feb. 2019.
  • Medaille ‘Paul De Smeth’ lit. voor 1 april naar nat. sec.
  • Nat medaille voor fil. verdienste, kandidaturen binnen voor 1 april op nat. sec. Reeds 1 kandidaat uit de Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Oplichting, men tracht via alle toestanden geld te bekomen van je vereniging, oppassen voor valse berichten, wij vragen dat alle voorzitters hun penningmeester op de hoogte brengen hiervan en dubbel voorzichtig te zijn met alle verhalen.
  • Door Roland wordt gevraagd om via mail de laatste gegevens van zijn bestuur door te zenden Dit zal opgenomen worden op de nieuwe site voor Oost –Vl. DOCH zal niet voor iedereen te zien zijn - wordt nadien www.klbp-ovl.be of klbp-ovl.be.
  • Algemene bijeenkomsten in 2019, 2 maart - 22 juni - 5 okt. en 14 december.
  • De voorzitter wenst tot slot iedereen de beste eindejaars feesten toe en tot volgend jaar.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme