KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Lidgelden KLBP

Beste Collega’s,

Voor al onze kringen in de provincie, was na de lange onderbreking door de Covid-19 pandemie, de opstart van het nieuw filatelistisch jaar in september een herademing om elkaar opnieuw te kunnen ontmoeten. De kringen waarbij het filatelistisch jaar eindigt op 31 december zal de opstart voor 2022 geleidelijker verlopen zijn.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt naar het einde van het lopende jaar, het opvragen van de contributie voor K.L.B.P. Nationaal in herinnering gebracht.
Het dagelijks bestuur van K.LB.P. Nationaal nam de uitzonderlijke maatregel om de contributie voor het filatelistisch jaar 2022 eenmalig te verminderen naar:

1 EURO per volwassen aangesloten lid in uw kring.
Op voorwaarde dat de lidgelden betaald worden voor 31 maart 2022

Voor de kringen die het lidgeld betalen na 31 maart en voor 30 april 2022, uiterste datum, blijft het lidgeld behouden op 2 EURO per volwassen aangesloten lid in uw kring.

Het bestuur van K.L.B.P. Nationaal en uw provinciale bestuurders raden de kringen aan om voor elk volwassen aangesloten lid een lidkaart aan te vragen en te betalen. Aan elk aangesloten en betalend lid wordt bovendien het kwartaalblad “Belgaphil“ gratis toegestuurd.

Mogen wij vragen alle stortingen van lidgelden in verband met K.L.B.P. uitsluitend te verrichten op rekening en adres van de provinciale K.L.B.P. - penningmeester:

rek. nr. IBAN - BE25 2930 0901 4082

K.L.B.P. Oost-Vlaanderen


p/a Roland De Swaef
Groeneboom 11
1540 Herne.

Vergeet vooral de bijwerkingen aan uw ledenbestand niet te melden aan het nationaal bestuur van KLBP, de heren Eddy Van Vaeck, e.vanvaeck@klbp.be en Rudy De Vos, rudy.devos2@telenet.be, zodoende kan Belgaphil naar het juiste adres gestuurd worden.

Wij rekenen op uw bereidwillige medewerking

Met filatelistische groeten.

Ivan Van Damme

Voorzitter
K.L.B.P. - Oost-Vlaanderen