KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Dagorder

VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 02/03/2019

  1. Verwelkoming-Verontschuldigingen.
  2. Verslag van de penningmeester over 2018.
  3. Verslag van de toezichtshouders. Aanduiding toezichtshouders 2019.
  4. Regionale tentoonstelling Wetteriana 2019.
  5. Voorstellen Kandidaten voor Provinciale Verdienste.
  6. Stemming.
  7. Eventuele mededelingen en KLBP nieuws.
  8. Sluiten vergadering.