KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Dagorder

VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 19/12/2020 (deze vergadering wordt schriftelijk gehouden)

 • Verwelkoming
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering (februari 2020)
 • Verslag penningmeester.
 • Mededelen nieuwe of herkozen nationale commissarissen.
 • Mededelen en goedkeuren kandidaturen prov. commissarissen.
 • Provinciale Filatelistische Verdienste
 • Nationale Filatelistische Verdienste.
 • Nationale Medaille Paul De Smeth voor Literatuur.
 • Diverse
 • Sluiten vergadering.
 • VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 15/02/2020

  (Sporthal HEKERS, Ter Linden 29 te Zwijnaarde)
  1. Verwelkoming door de voorzitter en verontschuldigingen.
  2. Goedkeuring van het verslag van 14 december 2019.
  3. Verslag van de penningmeester over 2019.
  4. Verslag van de toezichthouders.
  5. Aanduiding toezichthouders boekjaar 2020.
  6. Voorstellen van de Kandidaten voor de Provinciale Filatelistische Verdienste + curriculum vitae.
  7. Verkiezing medaille Provinciale Filatelistische Verdienste.
   (Bij deze verkiezing hebben de aanwezige houders van deze medaille eveneens stemrecht).
  8. Eventuele mededelingen en K.L.B.P.-nieuws.
  9. Vragen en voorstellen.
  10. Sluiten van de vergadering.

  VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 14/12/2019

  1. Verwelkoming en verontschuldigingen.
  2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
  3. Kasverslag door de penningmeester.
  4. Provinciale Verdienste.
  5. Nationale Verdienste.
  6. Medaille Paul De Smeth.
  7. Internationale tentoonstellingen.
  8. Varia - o.a. mooiste uitgifte.
  9. Sluiten vergadering.

  VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 05/10/2019

  1. Verwelkoming en verontschuldigingen.
  2. Goedkeuring van het verslag van AV van 20 juni 2019.
  3. Kasverslag.
  4. Terugblik Fila Leuven.
  5. K.L.B.P. Nieuws.
   • Voorverkopen 2020.
   • Data.
   • Websites.
   • Academische zitting.
   • ...................
  6. Sluiten vergadering.

  VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 22/06/2019

  1. Verwelkoming en verontschuldigingen.
  2. Goedkeuring - afwijzing van het verslag van de vergadering van 2 maart 2019.
  3. Kasverslag.
  4. Wetteriana.
  5. Website.
  6. K.L.B.P. Nieuws.
   • Nationale filatelistische verdienste 2018.
   • Nationale verdienste Literatuur.
   • Tentoonstelling te Gouda.
   • Data voorverkopen in 2020.
  7. Sluiten vergadering.