KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Prijs “Frans De Troyer”

De prijs wordt toegekend ter gelegenheid van elke Nationale Competitieve Tentoonstelling aan een thematische verzameling die het meest blijk geeft van creativiteit en originaliteit, dit zowel op thematisch als op filatelistisch vlak.

1. Criteria voor toekenning van de prijs.

-           Elke verzameling in de klasse thematische filatelie voor volwassenen komt in                aanmerking.
-           De bekroonde verzameling beantwoordt ten volle aan de regels en richtlijnen van de FIP.
-           De begrippen creativiteit en originaliteit worden geïnterpreteerd volgens de regels en de richtlijnen van de FIP.

2. Samenstelling van de jury.

-           De beoordeling gebeurt volledig buiten deze van de competitieve tentoonstelling.

-           De samenstelling ziet er als volgt uit:

-           De Voorzitter van de K.L.B.P.
-           De aanwezige juryleden voor de thematische filatelie.
-           De nationale commissaris voor de thematische filatelie

3. Ter verduidelijking.

Alle deelnemende verzamelingen komen automatisch en zonder onderscheid in aanmerking.
De regels en richtlijnen van de FIP zijn voldoende duidelijk en omvattend, zodat geen bijkomende regels moeten opgemaakt worden met het oog op de beoordeling van de verzamelingen en de aanduiding van deze die in aanmerking komt voor de prijs.

Het spreekt voor zichzelf dat het volledige juryteam akkoord gaat met de aangeduide verzameling.

De voorzitter                                                                                                   de secretaris
E. Van Vaeck                                                                                                 C. Kockelbergh

Jaar Laureaat Naar aanleiding van de nationale tentoonstelling Thema
1999 Johann Vandenhaute Bruphila'99 Van Abacus tot Laptop
2002 Jean-Louis Henriette Fila Kortrijk 2002 Le cinema et ses reflets
2004 Ivan Van Damme Leodiphilex 2004 The Legacy of Alfred Nobel
2006 Jacques Pottie Bruphila 2006 Triomf van Pracht en Praal
2008 Daniel Bénére Luxphila 2008 Le chien "une bonne compagnie"
2010 Yvette Goubel Antverpia 2010 Fondation et développement monastiques en Occident
2012 Charlotte Soreil Temsifil 2012 Et Dieu créa le visage
2014 Guy Vanhaelewijn Brabantphil'14 Twiga & C°
2016 Noël Pattyn Westfila2016  Roofvogels, elegante jagers uit de lucht
2018 Louis Op ‘t Eynde Philexnam 2018 Musica Aeterna
2020
2022